Obchodní podmínky

logo pim 24 

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Veškeré zboží je jednoznačně identifikováno jeho názvem, barevným provedením a cenou.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky provedené v internetovém obchodě www.pim24.cz jsou ze strany prodávajícího považovány za ZÁVAZNÉ. Objednáním kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí a dále z jiných důvodů, např. nedostupnosti zboží v zahraničních či českých skladech. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v co nejkratším termínu. Právní vztahy vzniklé uzavřením kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Kupující má právo podle § 53 odst. 6 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě, musí být splněny následující podmínky:- zboží musí být na náklady kupujícího doručeno, popř. zasláno na adresu prodávajícího (ne na dobírku)- zboží nesmí být poškozené ani nesmí jevit známky neodborného užívání nebo opotřebení – zboží musí být v původním obalu – zboží musí být kompletní včetně příslušenství a veškerých doprovodných dokumentů – včetně ORIGINÁLU faktury – musí být přiložena informace o odstoupení od smlouvy včetně čísla účtu pro převod částky. Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající do 30 dnů zpět odpovídající částku převodem na účet. V případě, že se rozhodnete zboží vrátit a přejete si jej pouze vyměnit za jiné, nebudou v případě platby na účet účtovány žádné poplatky, v případě platby na dobírku bude účtována pouze částka za dobírečné tj. 30,- Kč. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. V případě nevyzvednuté dobírky nebo storna objednávky ze strany dodavatele, platí tyto poplatky spojené se stornem nevyzvednuté objednávky – tedy skutečné náklady na doručení zásilky, 10% manipulační poplatek na pokrytí nákladů, které nám s objednávkou skutečně vznikly a 50 Kč poplatek za účetní úkony spojené se zrušením objednávky. Tyto náklady Vám budou vyúčtovány a zaslány fakturou. V případě vzniklých závazků si prodávající vyhrazuje právo na jejich vymáhání, případné předání dat třetí osobě za účelem zajištění vypořádání závazků a na zveřejnění této skutečnosti jako varování ostatním e-shopům před nezodpovědnými nakupujícími.

Nespolehlivé zákazníky, kteří nevyzvedli své zásilky a odmítají s námi komunikovat, či neuhradí storno poplatky budeme hlásit na tento specializovaný web: http://nespolehlivizakaznici.cz/

STORNO ze strany dodavatele – uplatňuje se v případě, že:

1. kupující si nevyzvedne zásilku na české poště a nebo PPL a dojde k vrácení zásilky do skladu dodavatele. Kupující nejeví zájem o následnou dohodu k znovuodeslání a s e-shopem odmítá komunikovat.

2. kupující odmítá komunikovat s e-shopem v rámci dohody o odeslání závazné objednávky a neučiní písemné STORNO své objednávky v době, než dojde k odeslání zboží.

3. kupující objedná zboží s převodem peněz na účet a tyto neuhradí v období do 14 dnů od obdržení platebních podkladů.

Při porušení jednoho ze 4 výše uvedených bodů obchodních podmínek a Storno podmínek ze strany kupujícího, má nárok provozovat e-shopu uplatnit storno poplatky a případně je i soudně vymáhat. Storno poplatky jsou určeny v této výši:

10% z celkového objemu objednávky + 50 Kč adminitrativní poplatek + 100 Kč náklady na doručení zboží k zákaníkovi a nebo náklady spojené s dovozem objednávky na sklad dodavatale. Zákazník e-shopu je povinnen tyto podmínky akceptovat a v případě jejich porušení uhradit výše uvedené storno poplatky, na základě vystavené faktury.

3. Dodací podmínky a expedice zboží

V případě placení zboží převodem na účet provozovatele je zboží odesláno do 14 dnů po připsání platby na tento účet. V případě placení zboží dobírkou je zboží odesláno po dokončení objednávky v případě, že je zboží skladem taktéž do 14 dnů. Pokud zboží není skladem, je odesíláno po naskladnění. Kupující bude o přesném termínu vždy upozorněn. Běžná dostupnost zboží je vždy uvedena u každé položky v rámci internetové prodejny. V některých případech, kdy se zboží dováží ze zahraničí, může být doba expedice objednávky delší. Bohužel prodloužení termínů u vybraných položek není možné z naší strany ovlivnit. Proto vždy objednávejte zboží v dostatečném předstihu. Standardní doba odeslání zásilky je 14 pracovních dnů, naším zájmem je doručení zásilky v co nejkratším termínu. Proto budeme dbát na to, abyste své zboží obdrželi dříve než do 14 dnů. Pokud chcete mít doma zboží k určitému datu, uveďte váš požadavek vždy do poznámky. U platby na účet budete informováni o průběhu zakázky a je možné se na zkráceném termínu domluvit, pokud je zboží skladem a nebo dostupné v ČR. U platby na dobírku platí stejný způsob, lze na základě dohody objednávku upřednostnit. Během předvánočního času se může stát, že dojde k vyprázdnění našich skladů a skladů našich dodavatelů. Není v našich silách tuto skutečnost ovlivnit. Počítejte tedy raději u veškerého zboží s delším dodacím termínem a to dobou 14 prac, dnů. Pokud nebudeme schopni tento termín dodržet, budete neprodleně informováni.

V případě dotazů, konzultací, či připomínek nás kontaktujte na: obchod@pim24.cz nebo info@pim24.cz a nebo na telefonu +420 777 728 270.

Zboží, které máme skladem je expedováno do 2 pracovních dnů po připsání peněz na účet, nebo odesláno na dobírku. V případě, že objednané zboží nebude skladem, bude odesláno dle skladové dostupnosti, nejdéle však do 14 dnů od přijetí objednávky. Tento termín se netýká dovozu hraček na zakázku nebo u jiné, delší doby dodání, než je uvedeno 14 dnů. V případě, že není možné ze strany prodávajícího tyto termíny expedice dodržet, bude neprodleně kontaktovat kupujícího a domluví se s ním na dalším postupu, případně zrušení objednávky.

Informaci o expedici zboží ze skladu, datum odeslání s číslem zásilky Vám odesíláme do emailu uvedeném ve vaší objednávce. S námi jste vždy informováni o průběhu zásilky.

4. Záruka a reklamační řád

Na nové zboží nabízené v našem internetovém obchodě poskytuje prodávající záruku 24 měsíců (není-li uvedeno jinak). Vznikne-li na zboží reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci. Reklamaci obsahující oznámení o závadách je nutné zaslat na adresu: Best for Kids, Vít Černý, Úherce 85, 294 41 Dobrovice. Případně jej můžete zaslat na emailovou adresu info@pim24.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat:

 • jméno kupujícího
 • adresu kupujícího
 • telefon, popř. e-mail
 • podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla
 • doklad o koupi – kopie a nebo originál

Po obdržení oznámení o závadách bude prodávající kupujícího informovat o následném postupu v závislosti na druhu zboží, zejména o tom, kam má kupující na vlastní náklady vadné zboží doručit (adresa prodávajícího, autorizovaný servis apod.). Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující doložil doklad o koupi zboží a záruční list reklamovaného výrobku (byl-li spolu s výrobkem dodán). Prodávající je povinen reklamaci vyřídit, ať již ve prospěch kupujícího a nebo neuznáním reklamace v době do 30 dnů od převzetí vráceného zboží. V případě, že je zboží potřeba zaslat prodávajícímu nebo autorizovanému servisu, je kupující povinen zboží zabalit do originálního obalu, popř. na vlastní náklady zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy.

Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží předaného k přepravě nemusí být reklamace uznána. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v České republice, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Pro vrácení částky musí být prodávajícímu písemně zasláno číslo účtu v průvodním dopise. Poskytnutá záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

5. Zásady ochrany osobních údajů

Aby náš e-shop mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je Vít Černý, IČO: 48883417, se sídlem Gorazdovo nám.5, 674 01 Třebíč, telefon: +420 777 728 270, e-mail: obchod@pim24.cz.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: 

 • Vyřízení objednávky a řešení případných reklamací. 
 • Abychom vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IČO, DIČ, objednané zboží a jeho cenu.
 • Vaše osobní údaje (jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo) poskytujeme přepravcům ČP, DPD, PPL, Toptrans abychom vám mohli odeslat vámi objednané zboží
 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu nezbytně nutnou.
 • Zasílání newsletteru a obchodních nabídek. Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře a který můžete kdykoli odvolat zasláním mailu na obchod@pim24.cz.
 • Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

 

6. Závěrečná ustanovení

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Provozovatelem e-shopu je: Vít Černý

Zřizovatel eshopu je:

Vít Černý
Gorazdovo nám. 5
Třebíč, 674 01

IC: 48883417
DIC: CZ7607204539

Kontakt: info@pim24.czobchod@pim24.cz

Facebook